ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร และปลัด อบต.

ณ อบต.ท่าน้าว เลขที่ 173 หมู่ 2 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 

เบอร์โทรศัพท์ นายก อบต. (บรรณดิษฐ์ วิทยันต์) 087 - 6613856 

รองนายก อบต. (มนูญศักดิ์ นุแปงถา) 094 -6417767 

รองนายก อบต. (สมาน ปันแก้ว) 094 - 6016242

ปลัด อบต. 084 - 4652565   ประธานสภา 089 - 2643883 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส