ดูแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด โปรด คลิกที่นี่

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์

ส่วนที่ 3 โครงการพัฒนา

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส