• ช่องทางนี้ เป็นช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าน้าว ซึ่งจะป็นการแจ้งเบาะแสในลักษณะส่วนบุคคล จะไม่เผยแพร่ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสให้บุคคลสาธารณะทราบ เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถคลิกเพิ่มเพื่อนผ่านทาง แพลตฟอร์ม Line@ หรือ คลิกส่งข้อมูลผ่าน แพลตฟอร์ม Facebook ตามลิงค์ด้านล่างนี้
  •