สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่  173 หมู่ที่  2  ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  มีระยะห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอภูเพียงประมาณ 4 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ   มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลม่วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

ทิศใต้        มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลนาปัง  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลน้ำแก่น  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับแม่น้ำน่าน       อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

เนื้อที่    

34.46  ตารางกิโลเมตร 21,537 ไร่     

ภูมิประเทศ 

ตำบลท่าน้าวมีภูมิประเทศทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มของริมฝั่งแม่น้ำน่านขนานเป็นแนวยาว ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดน่าน

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 

1. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  -  พฤษภาคม  จะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน  เฉลี่ยประมาณ  39.58  องศาเซลเชียส

2. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  -  ตุลาคม  จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมเฉลี่ย  368.52  มิลลิเมตร  ฝนตกเฉลี่ย  90วัน/ปี

3. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งเดือนพฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์  จะมีอากาศหนาว  เย็นมากในช่วงเดือนธันวาคม  -  มกราคม  โดยเดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ  11.50  องศาเซลเซียส

เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน  7   หมู่  ได้แก่หมู่ที่  1- 7  มีทั้งหมด  1,098  หลังคาเรือน  ประกอบด้วย

 

หมู่ที่ 1

บ้านกอก

170

หลังคาเรือน

หมู่ที่ 2

บ้านท่าน้าว

237

หลังคาเรือน

หมู่ที่ 3

บ้านหัวนา

168

หลังคาเรือน

หมู่ที่ 4

บ้านหนองรัง

197

หลังคาเรือน

หมู่ที่ 5

บ้านนาข่อย

134

หลังคาเรือน

หมู่ที่ 6

บ้านหนองแดง

75

หลังคาเรือน

หมู่ที่ 7

บ้านแช่พลาง

117

หลังคาเรือน

 

ข้อมูลกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ตำแหน่ง

หมู่บ้าน

1

นายอดิเรก   นุโพธิ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1

บ้านกอก

2

นายบุญเจน   นุแปงถา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

บ้านท่าน้าว

3

นายประยงค์   ธนะมา

กำนันตำบลท่าน้าว

บ้านหัวนา

4

นายนิรัญ  กมลรัตนานันท์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4

บ้านหนองรัง

5

นายสุรินทร์  ปาผล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5

บ้านนาข่อย

6

นายเกตุ   สุทธะเสนา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6

บ้านหนองแดง

7

นายบุญเย็น  มะโนชัย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7

บ้านแช่พลาง

3) ประชากร  ทั้งสิ้น 3,346  คน แยกเป็นชาย  1,590  คน หญิง  1,756  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  97.1 คน / ตารางกิโลเมตร  แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้

 

ลำดับที่

หมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

กอก

1

245

297

542

2

ท่าน้าว

2

307

350

657

3

หัวนา

3

271

307

578

4

หนองรัง

4

277

282

559

5

นาข่อย

5

196

206

402

6

หนองแดง

6

121

118

239

7

แช่พลาง

7

173

196

369

 

ที่มา     สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ประชากรตามทะเบียนบ้าน 

          ณ  วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2558

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

คู่มือปฏิบัติงาน การบริการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

495785
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
191
2730
490695
2965
13163
495785

Your IP: 35.172.217.40
2019-12-08 01:45

ค้นหาข้อมูล