<คลิกที่นี่> วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ท่าน้าว โดยนายบรรณดิษฐ์  วิทยันต์ นายก อบต.ท่าน้าว ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผน ลงพื้นที่เพื่อทบทวนแผนหมู่บ้าน และแผนพัฒนา อบต.ท่าน้าว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมวางแผน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาตำบล ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

<คลิกดูภาพกิจกรรม> วันที่ 23 กันยายน 2563 อบต.ท่าน้าว ได้จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หมู่บ้านต้นแบบจัดการ (ขยะ) ตนเอง ณ ศาลาการเปรียญบ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าน้าว โดยมีข้อตกลงกับประชาชนบ้านนาข่อยที่จะร่วมมือกันลดขยะต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรือน โดยมีผลตอบแทนเป็นงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต อาชีพ และรายได้ ซึ่งประเมินผลระยะเวลา 6 - 12 เดือน ตามอัตราที่ได้ตกลงกันไว้

<คลิกดูภาพกิจกรรม> วันที่ 18 กันยายน 2563 อบต.ท่าน้าว ขอแสดงความยินดีกับท่านกำนันประยงค์  ธนะมา กำนันแหนบทองคำปี 2559 กำนันตำบลท่าน้าว ที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรร (คนดีศรีตำบล) ปี 2563 ประเภทบุคคลภายนอก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

จำนวนผู้เยี่ยมชม

892773
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
532
1387
1919
883344
13452
33723
892773

Your IP: 3.230.76.48
2021-04-13 07:12

ค้นหาข้อมูล