ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง นายชูทัศน์ นุเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองอำเภอภูเพียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล หน่วยงานทุกหน่วยงาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอภูเพียง ร่วมต้อนรับ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. และกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นายชูทัศน์ นุเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองอำเภอภูเพียง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว ร่วมต้อนรับ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมกับอำเภอภูเพียงและสถานีตำรวจภูธรภูเพียง ณ บริเวณจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว พร้อมเน้นย้ำการบริการประชาชน และรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 เน้น “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ห่วงระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค. 2565 (ห้วง 7 วันอันตราย) เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
จึงเข้มงวดกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดโดยให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ตาม 10 ข้อหาหลักทุกรายการอย่างจริงจัง ดังนี้
1) ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย
2) ขับขี่รถขณะเมาสุรา
3) ขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
4) ขับรถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
5) ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
6) ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
7) ขับรถแซงในที่คับขันหรือเขตปลอดภัย
8)ขับย้อนศร
9) ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
10) ขับรถจักรยานยนต์ที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
 

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา นายชูทัศน์ นุเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว พร้อมกับ พนักงานส่วนตำบล อบต.ทุกแห่ง หน่วยงานทุกหน่วยงาน ในอำเภอภูเพียง กำนันตำบลท่าน้าว ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาชนผู้มีจิตอาสาในตำบลท่าน้าวได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าวร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสระน้ำบ้านหนองรัง ตามที่ได้รับแจ้งจากท่านผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบใกล้เคียง จากการตรวจสอบพบว่า ค่าของน้ำมีความเป็นกรด เป็นด่าง ในระดับปกติ ไม่ทำให้เกิดน้ำเสียแต่อย่างใด แต่พบว่า บริเวณรอบสระน้ำได้มีการพ่นยาฆ่าหญ้า และบริเวณผิวน้ำมีคราบน้ำมันจับตัวเป็นบางแห่งและบริเวณดังกล่าวจะส่งกลิ่นเหม็น โดยมีข้อสันนิษฐาน จากเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. เดิมสภาพของน้ำ พร้อมสิ่งที่อยู่ในน้ำและวัชพืชที่อยู่บนผิวน้ำมีการปรับสภาพอยู่ร่วมกันโดยไม่ค่อยมีแสงกระทบถึงใต้น้ำ จึงเกิดการปรับตัวตามสภาพธรรมชาติ แต่พอทำการรื้อเศษวัชพืชบนผิวน้ำออก ทำให้น้ำ และสิ่งที่อยู่ในน้ำปรับตัวไม่ทัน และส่งผลให้สาหร่ายและวัชพืชใต้น้ำที่เคยเติบโตโดยไม่ได้รับแสงแดดตาย อาจส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นได้
2. ข้อสันนิษฐานที่พบว่ามีการพ่นยาฆ่าหญ้าบริเวณโดยรอบสระน้ำ ส่งผลให้ละอองยาฆ่าหญ้าปลิวลงผิวน้ำทำให้วัชพืชขนาดเล็ก (คล้ายเม็ดผำ) ถูกทำลายไปด้วย ทำให้เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลขนาดเล็กและเน่าเสียไปด้วย จึงอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้
3. สภาพผิวน้ำและสภาพน้ำในสระน้ำปัจจุบัน (เวลา 10.00 น.) ขณะที่ตรวจสอบพบว่า มีสภาพกลับคืนสู่ธรรมชาติ ไม่พบว่าน้ำเสีย และไม่พบการตายของสัตว์น้ำและยังพบว่ามีวัชพืชขนาดเล็ก (คล้ายเม็ดผำ) สามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังพบว่าสัตว์น้ำลอยตัวขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำทั่วบริเวณสระน้ำ ซึ่งอาจหมายความได้ว่า สภาพแวดล้อมผิวน้ำ และใต้น้ำกำลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ หากค่าความผิดปกติของน้ำมีมากกว่าเดิม อาจต้องเติมอากาศลงในน้ำ เพื่อให้มีการไหลเวียนของน้ำและเพิ่มอ๊อกซิเจน อีกทั้งยังสามารถลดการเสียของน้ำในสระได้ ซึ่งวิธีเติมอากาศลงไปสามารถใช้กังหันหมุนเวียนน้ำคล้ายกังหันชัยพัฒนา ที่สามารถเติมอากาศลงในน้ำและลดน้ำเสียได้
 

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายประสิทธิ์ นามวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1808609
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1262
743
5856
1791799
38378
44277
1808609

Your IP: 44.212.99.248
2023-01-27 23:48