<คลิกดูภาพกิจกรรม> องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว ได้อุดหนุนงบประมาณสำหรับโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เช่น โรคคอพอก ฯ ไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลท่าน้าว ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าน้าว ในการให้ความรู้ และให้คำชี้แนะการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นอย่างดี

<คลิกดูภาพกิจกรรม> องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียง และอาสาสมัครปศุสัตว์ ต.ท่าน้าว ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ และโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสัตว์ (สุนัขและแมว) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชน และสัตว์เลี้ยงในพื้นทีี่ตำบลท่าน้าว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

646751
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
188
445
188
641475
6961
22323
646751

Your IP: 3.236.132.132
2020-08-10 11:30

ค้นหาข้อมูล