"พาน้องกลับบ้าน" สนับสนุนโดย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าน้าว และ โรงพยาบาลน่าน
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564
 
 

ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2564 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว ร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าน้าว ผู้นำชุมชน และ ประชาชน ได้นำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดและถนนรอบตลาดสดบ้านหนองรัง เพื่อทำความสะอาดพื้นตลาดสด รางระบายน้ำในตลาดสด และทำความสะอาดพื้นผิวจราจร ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อแพร่เชื้อโรคได้ เนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของประชาชนบ้านหนองรังและเป็นการยกระดับให้เป็นตลาดถูกหลักสุขาภิบาล

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1121414
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
671
668
3761
1110669
21954
33647
1121414

Your IP: 3.229.142.91
2021-10-21 20:39

ค้นหาข้อมูล